Τι είναι η Τηλεϊατρική;

Τηλεϊατρική είναι η ικανότητά της παροχής διαδραστικής υγειονομικής περίθαλψη αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες.Βασικά, η τηλεϊατρική επιτρέπει στους ασθενείς να επισκεφθούν τους γιατρούς από οπουδήποτε με την χρήση βίντεο για την άμεση φροντίδα τους. Είτε ζουν σε κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδος ή νησί, ή τηλεϊατρική είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την Υγεία.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ειδικότητες τηλεϊατρικής;
Είναι η Τηλε-ψυχιατρική, η Τηλε-καρδιολογία η Τηλε-παθολογία και η Τηλε-δερματολογία.

Ποιός είναι ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Τηλεϊατρική;

Ο κύριος ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Τηλεϊατρική σήμερα είναι η χρήση των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων(ιατρικός φάκελος), η υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων, ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός των επισκέψεων των ασθενών καθώς και η λήψη αποτελεσμάτων από ιατρικά μηχάνηματα.

Στα πρώτα χρόνια της Τηλεϊατρικής, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησίμευαν για την σε πραγματικό χρόνο ζωντανές διαβουλεύσεις μεταξύ των Ιατρών.[/blank] [/column]